Kancelaria Windykacyjna oferuje innowacyjne metody windykacji, dostosowane indywidualnie według potrzeb naszego Klienta.

Windykacja miękka (pierwszego stopnia) jest stosowana wobec dłużników wykazujacych wolę współpracy, spłaty zadłużenia, nie unikających kontaktu z wierzycielem. Zwykle przyczyną powstania zadłużenia są okresowe trudności finansowe, które uniemożliwiają im terminowe regulowanie zobowiązań. Dłużnicy ci zazwyczaj podejmują negocjacje,my w naszych działaniach skupiamy się na odzyskaniu zadłużenia przy zachowaniu dalszej współpracy i dobrych relacji z kontrahentem.

Windykacja twarda (drugiego stopnia) kierowana jest do dłużników zakwalifikowanych jako niechętnych do współpracy, unikających kontaktu i zapłaty zadłużenia. Działania Kancelarii skupiają się wyłącznie na użyciu wszelkich dostępnych środków prawnych w celu szybkiego wyegzekwowania zadłużenia.

Windykacja przedsądowa (trzeciego stopnia)
Kancelaria podejmuje działania windykacyjne mające na celu zmobilizowanie dłużnika do uregulowania należności i uniknięcia konsekwencji prawnych i finansowych.
Kancelaria Windykacyjna w imieniu Wierzyciela może negocjować możliwość spłaty ratalnej. Nasza Kancelaria umożliwia również kredytowanie zadłużenia, dzięki czemu Wierzyciel odrazu otrzymuje pieniądze.
Zadłużenie jest publikowane w Rejestrze Dłużników, informatorach branżowych, giełdach wierzytelności i innych rejestrach gospodarczych.

Postępowanie sądowe
Przed wszczęciem postępowania sądowego analizujemy indywidualnie każdy przypadek i proponujemy najskuteczniejszą drogę dochodzenia należności.

Windykacja przedegzekucyjna
Ten etap obejmuje działania w zakresie windykacji polubownej realizowane po otrzymaniu przez Wierzyciela wyroku lub nakazu sądowego. W oparciu o posiadany wywiad gospodarczy i wyrok sądu negocjujemy warunki uregulowania należności, nadzorujemy ich spłatę, ponadto analizujemy dokumentację i proponujemy dobór stosownych kroków.

Obciążenie dłużnika kosztami windykacji
Na podstawie stosownych przepisów znowelizowanego prawa Wierzyciel ma prawo obciążyć dłużnika (przedsiębiorcę) wszystkimi kosztami poniesionymi na windykację zadłużenia. Nasza Kancelaria przygotuje stosowną dokumentację i przeprowadzi procedurę obciążenia dłużnika kosztami windykacji. Nasz Klient nie ponosi z tytułu tej usługi żadnych dodatkowych kosztów.
Kliknij tutaj aby uzyskać szczegółowe informacje.