Articles

Na podstawie stosownych przepisów znowelizowanego prawa Wierzyciel ma prawo obciążyć dłużnika (przedsiębiorcę) wszystkimi kosztami poniesionymi na windykację zadłużenia. Nasza Kancelaria przygotuje stosowną dokumentację i przeprowadzi procedurę obciążenia dłużnika kosztami windykacji. Nasz Klient nie ponosi z tytułu tej usługi żadnych dodatkowych kosztów.

Procedura obciążenia dłużnika kosztami windykacji wygląda następująco:
1. Zlecenie windykacji
2. Przeprowadzenie postępowania windykacyjnego
3. Rozliczenie odzyskanej należności
4. Rozliczenie kosztów windykacji
5. Przygotowanie przez Kancelarię dokumentacji do obciążenia dłużnika kosztami windykacji (dokumenty księgowe, wezwanie do zapłaty)
6. Przeprowadzenie postępowania windykacyjnego w celu odzyskania kosztów windykacji (bez dodatkowych opłat)
7. Rozliczenie odzyskanych opłat (brak kosztów po stronie Wierzyciela).