Kancelaria Windykacyjna w KłodzkuUsługa monitoringu faktur polega na stałej kontroli wierzytelności. Głównym celem usługi jest przeciwdziałanie powstawaniu należności przeterminowanych i utrzymanie dobrych relacji biznesowych z Kontrahentami.

Dzięki specjalistycznej wiedzy i narzędziom możemy szybko identyfikować ryzyka oraz im przeciwdziałać.

Wczesne wykrycie zagrożonych płatności pozwala na zapobieżenie powstaniu zadłużenia, a co za tym idzie pozwala uniknąć lub ograniczyć straty finansowe. Nasza specjalistyczna usługa zapobiega również podejmowaniu ryzykownych decyzji i eliminuje nierzetelnych kontrahentów.

Koniec z finansowaniem przeterminowanych płatności!

Efektywne zarządzanie wierzytelnościami eliminuje ukryte koszty związane z utrzymywaniem nieopłaconych należności ponadto redukuje do minimum liczbę należności trudnych do wyegzekwowania.

Monitoring płatności optymalizuje relacje biznesowe.

W większości firm monitoring należności zajmują księgowi, dla których kontakty z klientami stanowią często zbyt duże wyzwanie. Nieumiejętnie prowadzony monitoring przynosi efekt odwrotny do zamierzonego i może mieć bardzo negatywne skutki w relacjach biznesowych.

Monitoring należności powierzony profesjonalnej Kancelarii poprawia wizerunek firmy, jako świadomego i rzetelnego partnera biznesowego.Doświadczenia naszych Klientów pokazują, że usługa monitoringu faktur przekłada się na lepszą dyscyplinę finansową kontrahentów.

Nasi Klienci korzystający z usługi monitoringu płatności otrzymują w pakiecie możliwość używania pieczęci prewencyjnej Kancelarii Windykacyjnej w Kłodzku.