Kancelaria Windykacyjna w KłodzkuOferujemy kompleksową obsługę prawną i stałe wsparcie przedsiębiorców i osób fizycznych. Oferujemy wywiad gospodarczy, ustalamy dane dłużników PESEL, adres zameldowania, majątek, itp.

Zapewniamy stałą oraz doraźną obsługę prawną dla firm i osób fizycznych:

- przygotowanie, analiza i zmiany umów cywilnoprawnych i kontraktów handlowych

- sporządzanie ugód i porozumień

- obsługa i zabezpieczenie transakcji handlowych

- sporządzanie dokumentacji 

- sporządzanie umów spółek

- sporządzanie uchwał wspólników i zarządów spółek

- sporządzanie dokumentów rejestrowych spółek

- sporządzanie wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

- sporządzanie wniosków i pism do urzędów

- pełna obsługa w zakresie rejestracji działalności gospodarczej

- przygotowanie likwidacji i przekształcania spółek

- wsparcie sklepów internetowych

- pełna obsługa w zakresie RODO

- sporządzanie dokumentów w sprawie mediacji

- organizujemy obsługę przez Mediatora Sądowego, Adwokata, Radcy Prawnego, Biegłego Sądowego, Biegłego Rewidenta oraz biegłych sądowych wszystkich specjalności

- przeprowadzanie wywiadów gospodarczych na temat dłużnika

- ustalanie numeru PESEL dłużnika

- ustalenie adresu zameldowania dłużnika

- sprawdzanie własnej historii kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej (BIK)

- przygotowywanie odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego

- doradztwo w zakresie dochodzenia odszkodowań (w tym komunikacyjnych)

- doradztwo w zakresie ubezpieczeń

- konsultacja jednorazowa od 650,00 zł netto