Masz wiele długów i nie wiesz, jak sobie z tym poradzić? Upadłość konsumencka Kłodzko - uzyskaj naszą pomoc!

Co chwila otrzymujesz wezwania do zapłaty lub komornik zajął Twoje wynagrodzenie, konto w banku? Nie jesteś w stanie spłacać swoich zobowiązań a one z dnia na dzień rosną?

Jesteśmy w stanie Ci pomóc. Z naszą pomocą możesz zostać oddłużony i rozpocząć nowe życie - bez długów, założyć firmę, mieć konto w banku, pracować, mieć nieruchomości, wnioskować o kredyt w banku.

 

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to instytucja, której celem jest oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej poprzez całkowite albo częściowe umorzenie długów. To, czy w danym przypadku nastąpi całkowite czy częściowe umorzenie długów, uzależnione jest zawsze od indywidualnej sytuacji osoby wnioskującej o upadłość.

Niewypłacalność stanowi warunek konieczny, jaki trzeba spełnić, występując na drogę ku oddłużeniu. Oznacza to brak możliwości spłaty zobowiązań finansowych z powodu posiadania niewystarczających dochodów czy majątku. Problemy te muszą mieć charakter trwały i definitywny – tymczasowe kłopoty finansowe nie stanowią wystarczającej przesłanki umożliwiającej oddłużenie, jednak nasza Kancelaria może i z tym pomóc poprzez prowadzenie negocjacji z wierzycielami. Oferujemy również usługi profesjonalnego Mediatora Sądowego, który pomoże dojść do porozumienia z Twoimi wierzycielami.

 

Przeprowadzenie procedury upadłości

Pierwszym i zarazem bardzo ważnym etapem na drodze do ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest wniosek, który należy złożyć w Sądzie.

Wniosek o ogłoszenie upadłości sporządza się na formularzu urzędowym. Zawierać musi m.in. dane osobowe Dłużnika, listę wszystkich wierzycieli, wysokość zobowiązań oraz uzasadnienie, które musi wykazać jego niewypłacalność oraz przedstawić jej genezę – to jeden z elementów mających decydujący wpływ na ustalenie przez Sąd, w jakim zakresie zobowiązania Dłużnika zostaną umorzone.

Sposób sporządzenia wniosku do Sądu, jego kompletność, profesjonalne przygotowanie może przesądzić o Twoim dalszym losie i całkowitym oddłużeniu. Nasza Kancelaria zapewnia kompletne wsparcie w całym procesie upadłości. Dlatego też tak ważne jest zasięgnięcie rzeczowej porady w tym zakresie a sporządzenia wniosku czy zgromadzenie niezbędnej dokumentacji najlepiej powierzyć profesjonaliście.

Osoby zmagające się z problemami finansowymi często zastanawiają się, czy nie posiadając majątku można ubiegać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Odpowiedź brzmi – tak. Majątek nie jest potrzebny do skorzystania z omawianej instytucji, natomiast w przypadku jego posiadania, wejdzie on w skład masy upadłości, z której m.in. zostaną zaspokojeni wierzyciele.

 

Czy oddłużenie może nastąpić bez jakiejkolwiek spłaty wierzycieli?

TAK! Jeśli sąd upadłościowy stwierdzi, że sytuacja osobista upadłego jest tak zła, że w ogóle nie będzie on zdolny do wykonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wówczas sąd umarza jego zobowiązania bez ustalenia jakiegokolwiek planu spłaty! W ten sposób z oddłużenia mogą skorzystać nawet osoby, których z przyczyn obiektywnych nie stać choćby na symboliczną spłatę wierzycieli. Jeśli natomiast niezdolność do spłat nie ma ewidentnie charakteru trwałego wówczas sąd umarza jego zobowiązania pod warunkiem, że w terminie 5 lat ani taka osoba ani żaden jej wierzyciel nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty w związku ze zmianą sytuacji majątkowej upadłego.


Jeśli borykasz się z problemami finansowymi i chciałbyś zamknąć za sobą drzwi starego życia z długami, egzekucjami, wezwaniami do zapłaty, to zgłoś się do naszej Kancelarii już dzisiaj!

 

Zakres ekonomiczny

Zakres standardowy

Zakres rozszerzony

od 650 zł

od 2600 zł

od 5000 zł
jednorazowo możliwość zapłaty w ratach
(do 5 rat)
możliwość zapłaty w ratach
(do 10 rat)

 Sprawdzenie wniosku o upadłość
przygotowanego przez Klienta

Przygotowanie kompletnego wniosku
o upadłość konsumencką

Przygotowanie kompletnego wniosku
o upadłość konsumencką

Szczegółowa analiza wniosku

Szczegółowa analiza sytuacji Klienta

Szczegółowa analiza sytuacji Klienta

 Wskazanie błędów formalnych

Wystąpienie o dostęp do dokumentów i/lub kserokopie Wystąpienie o dostęp do dokumentów i/lub kserokopie

 Wskazanie błędów w uzasadnieniu

Uzyskanie raportu
Biura Informacji Kredytowej (BIK)
Uzyskanie raportu
Biura Informacji Kredytowej (BIK)
Jednorazowa konsultacja, telefoniczna lub w Kancelarii

 Uzyskanie raportu
Biura Informacji Gospodarczej (BIG)

 Uzyskanie raportu
Biura Informacji Gospodarczej (BIG)

Pomocne sugestie i porady

Poszukiwanie długów klienta

Poszukiwanie długów klienta

 Realizacja już w 48h!

 Konsultacje (2x)
telefonicznie lub w Kancelarii

 Konsultacje bez limitu,
telefonicznie lub w Kancelarii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wysłanie wniosku do
właściwego Sądu
 Wysłanie wniosku do
właściwego Sądu

 Weryfikacja przyjęcia wniosku do Sądu

 Weryfikacja przyjęcia wniosku do Sądu

Powiadomienie Klienta o przyjęciu wniosku do Sądu Powiadomienie Klienta o przyjęciu wniosku do Sądu

 Przygotowanie Klienta do ewentualnej rozprawy w Sądzie

Przygotowanie Klienta do ewentualnej rozprawy wraz z opracowaniem materiałów do rozprawy

 Sporządzanie odpowiedzi na wezwania z Sądu

 Dodatkowe konsultacje telefoniczne bez limitu

Wsparcie do czasu ogłoszenia przez Sąd postanowienia

Wsparcie i konsultacje w trakcie postępowania syndyka masy upadłościowej

 

 

 

 Sporządzanie i/lub konsultacje przy przygotowaniu dokumentów wymaganych w postępowaniu syndyka

 Sporządzenie odpowiedzi na projekt planu spłaty

 Pełna obsługa do czasu zakończenia postępowania upadłościowego

Zamów już dzisiaj!

Zamów już dzisiaj!

Zamów już dzisiaj!

 

Dla każdego Klienta przygotowana zostanie indywidualna oferta uwzględniająca precyzyjnie sytuację i potrzeby Klienta. Zakres oferty może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb. Powyższa informacja stanowi zaproszenie do przedstawienia oferty.