Kancelaria Windykacyjna w KłodzkuW ramach naszych działań sporządzany zostaje wniosek egzekucyjny ze wskazaniem składników majątkowych dłużnika podlegających zajęciu. Dokumenty składamy do rekomendowanego Komornika Sądowego.

Wspomagamy i nadzorujemy przebieg procesu egzekucyjnego.

W zakresie egzekucji komorniczej prowadzone są także czynności usprawniające jej przebieg, mające na celu ustalenie majątku dłużnika.
Aktualny i rzetelny wywiad gospodarczy umożliwia celowe, szybkie i skuteczne działanie.